Top Line

Saturday, 2 January 2016

Wale Ojo Lanre paying obeisance to the Imperial Majesty, Oba Enitan Ogunwusi, Ojaja 11, Oni of Ife today in Ile Ife Ooni Ojaja O kunmo losun kunmo lata O temo sile temo seni

Wale Ojo Lanre paying obeisance to the Imperial Majesty, Oba Enitan Ogunwusi, Ojaja 11, Oni of Ife today in Ile Ife
Ooni Ojaja
O kunmo losun kunmo lata 
O temo sile temo seniFROM IFE PALACE ! pix by wale ojo lanre